Cenik storitev

 

Naziv storitve Cena brez DDV DDV Cena z DDV
Posredovanje pri nakupu in prodaji 2 % od vrednosti 20% 2 % + DDV
Ekskluzivno posredovanje     1,2 % od vrednosti 20% 1,2 % + DDV
Posredovanje pri oddaji in najemu enomesečna najemnina 20% najem+DDV

V ceni so vštete vse storitve, ki jih mora družba opraviti v primeru sklenjene pogodbe o posredovanju.

 

V primeru, da naročnik ne sklene pogodbe o posredovanju ampak naroči le nekatere storitve, so stroški naslednji:

Naziv storitve Cena brez DDV DDV Cena z DDV
Sestava prodajne pogodbe      1 % od vrednosti 20% 1 % + DDV
 Sestava najemne pogodbe    enomesečna najemnina 20% najem+DDV
Pridobitev ZK izpiska ali mapne kopije 41,60 EUR 20% 49,92 EUR
Pridobitev lokacijske informacije 41,60 EUR 20% 49,92 EUR
Ogled nepremičnine s stranko 50,00 EUR 20% 60,00 EUR
Sestava ZK predloga
(če je neprem. vpisana v ZK)
73,00 EUR 20% 87,60 EUR
Svetovanje s področja nepremičnin 50,00 EUR 20% 60,00 EUR

 * Takse in druge pristojbine niso vračunane v ceno storitve.
* Stroški notarski zapisov in overitve podpisov na pogodbi so odvisni od prodajne vrednosti nepremičnine.
* Stroški cenitve nepremičnine se obračunajo glede na tip in vrednost nepremičnine.